Normaltid - hvordan beholder vi den?

I dette indlæg har jeg ikke tænkt mig at argumentere i forhold til spørgsmålet for eller imod sommertid. Det har jeg selv og talrige andre gjort ved adskillige tidligere lejligheder. Jeg synes sommertid bør afskaffes, og jeg synes kun det kan gå for langsomt.

I stedet vil jeg gerne høre nogle svar på hvordan vi når dertil. Hvordan får vi afskaffet sommertiden?

Allerførst: hvem har bemyndigelsen? Er det folketinget? Er det videnskabsministeren? Dronningen? Jeg ved ganske enkelt ikke hvem der sidder på myndigheden over Den Danske Tid, og før det er fastslået er det mildest talt vanskeligt at nå videre.

Dernæst: hvordan påvirker vi myndighedshaverne? Skal der laves fodarbejde i forhold til udarbjdelsen af et lovforslag? Skal et venligt stemt folketingsmedlem overtales til at kalde den rette minister i samråd? Skal vi lave fakkeloptog på Rådhuspladsen eller dele lakridser ud på Christiansborg?

Slutteligt: hvordan får vi organiseret vores meningsfæller? Der er en lang række spørgsmål der skal afdækkes (udover de ovenstående). Er der overhovedet stemning for sommertidens afskaffelse i den brede befolkning? I modsat fald, hvorfor ikke? Hvilke tiltag er der allerede i gang på området? Er der lignende initiativer i gang på europæisk plan? Og så videre, og så videre.

Jeg ved der er foreninger af forskellig kaliber og seriøsitet som behandler spørgsmålet - mest kendt er nok Landsforeningen mod sommertid. Hvis der i nogle af disse forsamlinger er konkrete handlingsplaner i gang, vil jeg frygtelig gerne melde mig under fanerne, og om muligt hjælpe til, at vi allesammen trækker i samme retning.

Hvis du kan svare på et eller flere af mine spørgsmål, er du mere end velkommen til at kommentere indlægget herunder. Jeg glæder mig til at høre fra dig.