Jeg vil gerne betale det dobbelte for bæredygtig strøm

Et hurtigt kig rundt på et par elforsyningsselskabers websteder fortæller, at omtrent 70-75% af den strøm vi danskere forsynes med, stammer fra fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas). Under 15% stammer fra vand-, sol- eller vindenergi.

Nogle af forsyningsselskaberne tilbyder ordninger, hvor kunder kan købe CO2-kvoter svarende til deres forbrug, for på den facon at “gøre tavlen ren” og indskrænke sit emissionsfodaftryk.

Men hvis man gerne vil gå alternative veje - hvad gør man så?

Jeg bifalder bestemt, at deltagerne på verdens klimatopmøder på må og få kommer på idéer, som skal vende vores kamikazekurs hen mod et mål hvor verdens forbrug af fossile brændstoffer når et mere bæredygtigt leje. Men jeg vil gerne slå helt fast, at jeg synes den nuværende linje og de hidtidige tiltag er alt, alt, alt for uambitiøse. Det er fint, at verdens mest forurenende nationer forpligter hinanden til kun at udlede så og så meget CO2 pr. år, men så længe industriernes lobbyister får gjort kravene så vattede som de er nu, er indsatsen nærmest nyttesløs.

Men pyt med det lige nu.

Jeg vil gerne betale mit elforsyningsselskab det dobbelte pr. kWh, hvis de til gengæld vil forpligte sig til, at mit elforbrug udelukkende vil blive produceret af bæredygtige energikilder, uden at blive indregnet i den nuværende bæredygtige produktion. På den måde kan jeg som forbruger glæde mig over at vide, at mit emissionsfodaftryk udlignes i virkeligheden - ikke bare på papiret.

Hvem bliver de første der skal have lov til at fordoble min elregning? Der er trods alt ikke nogen grund til at forpligte sig til at være lige så uambitiøs som magthaverne.